Author Details

KANSU, Akif, Biology Department, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey.

  • Vol 13, No 4 (1963) - Articles
    Türkiyede Tesbit Edilen Arctia Türlerinin Yapı Özellikler Üzerinde Bir İnceleme (Morphological Study on the Arctia Species of Turkey)
    Abstract  PDF
  • Vol 14, No 3 (1964) - Articles
    Türkiye Pyralidae (Lepidoptera) Faunasını Tesbit İçin Yapılan Toplamalara Ait Bazı Notlar
    Abstract  PDF