Türkiye’deki çeltik (Oryza sativa L.) alanlarında görülen egzotik bitki türleri

Hüseyin Kürşad İLDENİZ, Elif BOZ, Evren CABİ

Abstract

Önemli bir besin kaynağı olan çeltiğin üretiminde karşılaşılan, önemli problem biri de yabancı otlardır. Türkiye’deki çeltik yabancı otları üzerine yapılan çalışmalar tarandığında, yabancı ot olarak belirlenen 14 taksonun ‘’Egzotik Tür’’ olduğu görülmüştür. Bu egzotik türlerin mevcut literatürdeki yayılışları, ülkemizde görüldüğü bölgeler ve morfolojik özellikleri hakkında bilgiler derlenmiştir. Diplachne fusca (L.) P. Beauv, D. fusca subsp. fascicularis (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, Lindernia dubia (L.) Pennell, E Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch, Echinochloa colona (L.) Link, Bidens frondosa L.ve Conyza canadensis (L.) Cron.’in Türkiye’den toplanmış referans herbaryum örnekleri bulunmaktadır. Ancak referans örneği bulunmayan Alisma canaliculatum A.Braun & C.D.Bouché, Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb., Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., Heteranthera limosa (Sw.) Willd., Sphenoclea zeylanica Gaertn.) Pennell, Polygonum longisetum Bruijn ve Ammannia coccinea Rottb. türlerinin ülkemizde varlığı teyide muhtaçtır.

Keywords

Çeltik, Yabancı Ot, Egzotik (Yabancı) Tür

Full Text:

PDF

References

Aybeke ve Sürek (2005). Çeltik Tarlalarında Tesbit Edilen İki Yeni Yabancı Otun (Söğüt Otu = Amannia auriculata Willd. var. arenaria (Kunth) Koehne Ve Dipotu= Lindernia dubia (L.) Pennell) Tanımlayıcı Özellikleri, Hasad, 247, 48-51.

Aybeke, M. (2016). Trakya Bölgesi Çeltik Tarlalarında Görülen Yeni Bir Yabancı Otun (Dip Otu= Lindernia dubia (L.) Pennell, Scrophularıaceae) Morfolojik Özellikleri. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 33-36.

Callaway, R. M., & Aschehoug, E. T. (2000). Invasive plants versus their new and old neighbors: a mechanism for exotic invasion. Science, 290(5491), 521-523.

Chen Shouliang & Sylvia M. Phillips (2006). Flora of China. Vol.22 (Echinochloa) p. 515–518.

DAISIE (2008). European Invasive Alien Species Gateway. http://www.europe-aliens.org/index.jsp

Damar, İ. (2006). Edirne ili çeltik üretim alanlarında bulunan yabancı ot türleri ve yoğunluklarının belirlenmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne).

Davis, P. H. (1965-1985). Flora of Turkey. Flora of Turkey.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

Harriman, N. A. (2003). Flora of Pakistan, No. 205, Polygonaceae. Economic Botany, 57(1), 166-167.

Horn, C. N. (1988). Developmental heterophylly in the genus Heteranthera (Pontederiaceae). Aquatic Bot. 31: 197–209.

Jian ban hua (2011). Flora of China. Vol.19 (Sphenoclea) p. 504.

MacDougall, A. S., & Turkington, R. (2005). Are invasive species the drivers or passengers of change in degraded ecosystems?. Ecology, 86(1), 42-55.

Mu Cao Shu (1998). Flora of China. Vol.18 (Lindernia) p. 30–37.

Önen H., (2015). Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 533 s.

Özer Z, Önen H, Tursun N, Uygur FN (1999). Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşımları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 38, Kitaplar Serisi No: 16, Tokat.

POWO (2022). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ " Erişim linki: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:327944-2. Erişim: 27 January 2022.

Sürek, H., (2004a). Ülkemiz çeltik tarlalarında görülen sazlar, Hasad, 228, 58-63.

Sürek, H., (2004b). Ülkemiz çeltik tarlalarında görülen darıcan türleri, Hasad, 227, 60-64.

Sürek, H., (2004c). Ülkemiz Çeltik Tarlalarında Görülen Geniş Yapraklı Otlar, Hasad, 220, 34-40.

Sürek, H., (2005). Çeltikte Geniş Yapraklı Yeni Bir Yabancı Ot (Heteranthera reniformis), Hasad, 239, 66-71.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. Çeltik Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Erişim linki: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/Entegre/çeltik%20entegre.pdf. Erişim: 28.01.2022.

Tropicos (2022). Erişim Linki: https://www.tropicos.org/home Erişim: 17.05.2022.

Uludag, A., Aksoy, N., Yazlık, A., Arslan, Z. F., Yazmış, E., Uremis, I., ... & Brundu, G. (2017). Alien flora of Turkey: checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota, 35, 61.

Ulusal Hububat Konseyi Çeltik Raporu. http://www.uhk.org.tr/dosyalar/UHK_celtikraporu.pdf. Erişim: 28.01.2022.

Uygur F.N., Koch W., Walter H., (1984). Yabancı Ot Bilimine Giriş. PLITS, 1984/2(1), Verlag J. Margraf, Stuttgart, Germany, 114 s.

Yazlık, A., Bör, A. R., & Eroğlu, E. (2020). Türkiye’de Çeltik Üretiminde Yabancı Ot Durumunun Değerlendirilmesi. Black Sea Journal of Agriculture, 3(4), 290-300.

Ze Xie Shu (2010). Flora of China. Vol. 23 (Alisma), p. 87, 88.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.