Some ethnobotanical information from Gönen (Balıkesir) District

Elif BOZ, Hüseyin Kürşad İLDENİZ, Evren CABİ

Abstract

Turkey has a rich plant diversity with 11,707 plant taxa and being at a location where 3 phytogeographic regions intersect. In addition, it is in an important position between the continents of Europe, Asia and Africa, serving as a bridge in terms of cultural richness.  For this reason, ethnobotanical studies, in which information on traditional use are compiled, are important in Turkey, a country with biological and cultural diversity. In this study, 20 villages of Gönen district of Balıkesir were visited in 2021. A total of 83 people were interviewed during the village visits. Approximately 16% of the interviewees were 30 to 50 years old, 54% were 51 to 70 years old, 28% were 71 to 90 years old, and 2% were over 90. The information obtained during the interview, the local names of plants and mushrooms, their purpose of use, preparation methods and used parts were recorded with notes, photographs, audio and video recordings. As a result of our evaluations, a total of 321 traditional usage information was obtained, including the different uses of 123 plants belonging to 43 families and 11 mushrooms belonging to 10 families. All the mushrooms are used for nutritional purposes. However, it was determined that 163 of the plants were used for human health, 72 for nutrition, 43 for industrial, 17 for agriculture and animal husbandry, 14 for veterinary purposes, and 1 for superstition. It is thought that this study will shed light on more comprehensive ethnobotanical studies in the future.

Keywords

Balıkesir, Etnobotanik, Gönen

Full Text:

PDF

References

Açar M., Satıl F. (2014). Akdağ (Balıkesir, Dursunbey/Türkiye) Florası. Biological Diversity and Conservation, 7(2), 38-56.

Alp, S. (2001). Hitit Çağında Anadolu/ Çiviyazılı ve Hiyeroglif yazılı kaynaklar, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

Baytop, T. (1984). Türkiyede Bitkiler ile Tedavi, Nobel Kitabevi, 2.Baskı, İstanbul.

Berkes, F. (2008). Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management, Routledge, 2nd edition. New York and London.

Çizgen-Tan S., Tuttu G., Ursavaş S. (2020). Ardıç Kozalağının Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 6, 91-98.

Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and East Aegean Islands Vol. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., 1988, Flora of Turkey and East Aegean Islands (Supplements I), Vol. 10, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Dirmenci, T. (2006). Gölcük (Dursunbey-Balıkesir) florası üzerine bir çalışma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13(1), 97-124.

Doğan, S., & Özen, F. (1999). Değirmenboğazı (Balıkesir) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 6(1), 17-38.

Erginöz, G. Ş. (1999). Hititlerde Anatomi ve Tıp. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Gaoue, O. G., Coe, M. A., Bond, M., Hart, G., Seyler, B. C. & McMillen, H. (2017). Theories and Major Hypotheses in Ethnobotany. Economic Botany, 71(3), 269-287.

Güner Ö. , Selvi S. (2016). Wild medicinal plants sold in Balıkesir/Turkey herbal markets and their using properties. Biological Diversity and Conservation, 9(2), 96-101.

Güner Ö., Akçiçek E. (2013). Ulus Dağı’nın florası Balıkesir/Türkiye. Biological Diversity and Conservation, 6(1), 101-113.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yildirim, H., Aslan, S., Eksi, G., ... & Cimen, A. O. (2018). Resimli Türkiye florası Cilt. 2 [Illustrated flora of Turkey vol. 2]. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul.

Güner, A., Karabacak, E., Çıngay, B., Güneş, F., Eker, İ., Öztekin, M., ... & Körüklü, T. (2014). Resimli Türkiye Florasi, Cilt. 1 [Illustrated flora of Turkey vol. 1]. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., (2000). Flora of Turkey and East Aegean Islands (Supplements II) Vol. 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Harshberger J. W. (1896). The Purpose of Ethnobotany. Botanical Gazette 21:146–158.

Polat R., Satıl F. (2010). Havran ve Burhaniye'de (BALIKESİR) Etnobotanik Araştırmaları. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 8, 65-100.

Polat R., Satıl F., Selvi S. (2013). Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1), 01-06.

Polat, R., Satıl, F. 2012. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit gulf (Balıkesir-Turkey), Journal of Ethnopharmacology, 139/2: 626-641.

Poyraz-Kayabaşı N., Tümen G., Polat R. (2016). Manyas (Balıkesir) yöresi yararlı bitkileri üzerine etnobotanik araştırmalar. Biological Diversity and Conservation, 9(3), 58-63.

Satıl F, Tümen G, Selvi S 2019a. Ayvalık (Balıkesir/Turkey) Dune Plant Diversity, Threatening Factors and Solution Proposals. J Inst Sci and Tech 9(3): 1289-1298.

Satıl F, Tümen G, Selvi S 2019b. Gönen deltası kumul bitki çeşitliliği, tehdit faktörleri ve çözüm önerileri. AÇÜ Orman Fak Derg 20(2): 208-217.

Satıl F., Tümen G., Dirmenci T., Çelik A. Ari Y., Malyer H. (2006). Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde (Balıkesir) Etnobotanik Envanter Çalışması 2004-2006. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 5, 171-203.

Satıl F., Tümen G., Selvi S. (2017). Balıkesir’de Yayılış Gösteren Parazit Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Biological Diversity and Conservation, 10/3, 07-11.

Selvi S., Dağdelen A., Kara S. (2013). Kazdağlarından (Balıkesir/Edremit) Toplanan ve Çay Olarak Tüketilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2), 26-33.

Sesli, E., Asan, ve Selçuk, F. (edlr.). (2020). Türkiye Mantarları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.

Tuzlacı, E., Aymaz, P.E. (2001). Turkish folk medicinal plants, Part IV: Gönen (Balıkesir). Fitoterapia. 72: 323-343.

Tümen G., Satıl F., Selvi S. (2018). Manyas (Bandırma/Balıkesir) Kuş Cenneti ve Çevresinin Florası Üzerine Araştırmalar. International Symposium of Bandirma and Its Surroundings-UBS’18, 397-415, Bandırma–Balıkesir/TURKEY.

Ullah, S., Khan, M. R., Shah, N. A., Shah, S. A., Majid, M., & Farooq, M. A. (2014). Ethnomedicinal plant use value in the Lakki Marwat District of Pakistan. Journal of ethnopharmacology, 158, 412-422.

Uysal İ., Onar S., Karabacak E., Çelik S. (2010). Ethnobotanical aspects of Kapıdağ Peninsula (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 3(3), 15-22.

Refbacks